Thursday, October 19, 2017

Cà phê Arabica có thể lên 144-176Dự kiến trong vài tuần

Cà phê Arabica đang ở trong xu hướng tăng với các mục tiêu sau:
Tối thiểu: 144,5
Trung bình: 152,96-163,82
Tối đa: 172,75-176.

Trong vài tháng đến vài năm 

Có triển vọng tăng lên trên 215,7.

Giải thích

Đợt tăng giá từ mức 100,95 (tháng 11/2013) đến 215,7 (4/2014) bao gồm 5 sóng, bởi vậy nó chỉ có thể là sóng [A] hoặc sóng [1] trong mô hình Zigzag 5-3-5 của cấp độ Primary (chu kỳ từ vài tháng đến vài năm).
Chính vì vậy nên đợt giảm từ đó đến nay chỉ có thể là sóng [B] hoặc sóng [2] dạng Flat Irregular chia thành (a)-(b)-(c), cấu trúc 3-3-5.
Sóng 3/(c) hoàn thành ở 111,35 vào tháng 2/2016, từ đó đến nay đang là sóng 4/c.
Rất phổ biến, sóng 4 hay đi ngang theo dạng Flat hoặc tam giác do đó có cơ sở để xác định hiện nay đang là tiến trình tăng lên [c]/4.
Sóng [c] trong tam giác thường phục hồi tối thiểu 50% của sóng [a], ứng với 144,5.
Phổ biến hơn, sóng [c] thường bằng 61,8%-78,6% so với sóng [a], ứng với 152,96-163,82.
Trong mô hình Flat, sóng [c] tối thiểu bằng 61,8% của sóng [a] ứng với 152,96; phổ biến bằng sóng [a], ứng với 176.
Trong một trường hợp khác, sóng 4 có thể đã hoàn thành ở 176 theo dạng zigzag và sóng 5/(c)/[B] đã hoàn thành ở 113 theo dạng sóng đẩy. Nếu điều này đúng thì đợt tăng sẽ còn tiếp diễn lên sóng [C] ở vùng trên 215,7 trong khoảng vài tháng. Tuy nhiên khả năng này không được đánh giá cao.
Trong trường hợp giảm xuống dưới 123 có thể giảm xuống 119,6-113,0 hoặc thậm chí 104,16. (chủ quan không đánh giá cao khả năng này).

Đồ thị 1 tuần liên tục - bấm vào xem hình lớn


Friday, October 13, 2017

CÀ PHÊ ARABICA ĐANG Ở GẦN ĐÁYDự kiến

Trong vài tuần: Lên 154 hoặc hơn.
Trong vài ngày: xuống tìm đáy ở 123,35 rồi lên.

Dự phòng

Nếu xuống dưới 123,35 có thể xuống 119,6 rồi lên.
Nếu xuống dưới 113 thì xu hướng tăng có thể bị phủ định.

Giải thích

1-Đang ở trong chu kỳ giảm của sóng (B) hoặc sóng (2) có dạng Zigzag chia thành ba bước sóng A-B-C.
2-Do sóng C thường có chiều dài bằng sóng A nên khả năng đảo chiều ở 123,35 được đánh giá cao.
Trong trường hợp xuống dưới 123,35 thì mức 119,6 được xem là mức chặn cuối cùng vì sóng (B) ít khi điều chỉnh hơn 78,6% của sóng (A).
3-Nếu xuống dưới 113 thì mô hình tăng giá này sẽ bị phủ định (mặc dù di chuyển giá hiện nay cho thấy khả năng này không nên được đánh giá cao).

Tham khảo phương án giao dịch

Mua vùng 119,6-123,35; dừng lỗ dưới 113 hoặc tùy theo khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người; chốt lời vùng 150-162.

Ghi chú

Thông tin chỉ là quan điểm chủ quan của tác giả và chỉ mang tính chất tham khảo.

Đồ thị 1 ngày nối tiếp các kỳ hạn gần nhau - bấm vào xem hình lớn

Thursday, October 12, 2017

CÀ PHÊ ROBUSTA ĐANG Ở GẦN ĐÁYDự kiến

Xuống 1957-1943 sau đó:
1-Nếu giữ trên 1943 sẽ lên lại, mục tiêu chính 2185.
2-Nếu xuống dưới 1943 có thể xuống 1882 rồi lên sau.

Tham khảo phương án giao dịch

Mua tích lũy trong vùng 1882-1987; không cần dừng lỗ; chốt lời vùng 2185.

Giải thích

Giá đang di chuyển theo mô hình tam giác A-B-C-D-E, cấu trúc 3-3-3-3-3. Hiện tại đang là sóng C, sau khi hoàn thành sẽ tăng lên sóng D rồi giảm xuống sóng E. Tiếp theo sau đó tăng lên sóng (C).

Ghi chú

Thông tin chỉ mang hướng nhìn chủ quan của tác giả, và chỉ mang tính tham khảo.

Đồ thị ngày liên tục - giá tham chiếu theo kỳ hạn tháng 11/2017

DẦU THÔ ĐANG Ở GẦN ĐỈNH

Dự kiến

Trong vài năm: Dầu thô xuống tìm đáy ở 26,16 rồi đảo chiều tăng
Trong vài tháng: xuống 41,35-37,9-34,7 rồi đảo chiều tăng lên 63,7.
Trong vài tuần: lên 55,03 hoặc trên dưới khu này một ít rồi giảm xuống 41,35-37,9-34,7.

Dự phòng

Nếu trong tương lai tăng vượt 74,95 sẽ có triển vọng lên 147 hoặc hơn, mặc dù không có kịch bản phù hợp cho khả năng này.

Tham khảo phương án giao dịch

1-Tìm một điểm bán ở khu 55, không cần dừng lỗ; chốt lời vùng 41-35.
2-Tìm một điểm mua ở khu 34,7-41, không cần dừng lỗ; chốt lời vùng 55-64.
3-Tìm một điểm bán ở khu 64, không cần dừng lỗ; chốt lời khu 26,2.
4-TÌm một điểm mua ở vùng 26; không cần dừng lỗ; chốt lời vùng 55-75-147.

Giải thích

Dài hạn đang ở trong chu kỳ giảm của sóng (5)/[C] - xuống khu 26.
Trung hạn đang ở trong chu kỳ tăng của sóng (4)/[C] - lên khu 55-64.

Ngắn hạn đang ở trong chu kỳ giảm của sóng B - xuống khu 35-41.

Ghi chú

Thông tin thể hiện quan điểm riêng của tác giả và chỉ mang tính chất tham khảo

Đồ thị minh họa


Sunday, October 8, 2017

Dự báo xu hướng giá cà phê RobustaCà phê Robusta đang ở trong sóng bốn điều chỉnh, cấp độ sóng Cycle có chu kỳ từ vài năm đến vài chục năm.
Một chu kỳ tăng của sóng Cycle thường bao gồm 5 sóng, trong trường hợp này được ký hiệu bằng những chữ số La mã in hoa I, II, III, IV, V.
Theo tính chất sóng thì các sóng I, III, V là những sóng đẩy, mối quan hệ về tỷ lệ phổ biến nhất giữa các sóng là:
Sóng II = 50%-61,8% so với sóng I.
Sóng III = 161,8%-261,8% so với sóng I.
Sóng IV = 38,2%-50% so với sóng III.
Sóng V = sóng I.
Dự kiến hiện nay đang là sóng IV.
Sóng IV thường đi ngang, các hình thức phổ biến của sóng IV là phẳng, tam giác, kết hợp.
Dạng phẳng: thường chia thành 3 sóng A-B-C, cấu trúc 3-3-5
Dạng tam giác: thường chia thành 5 sóng A-B-C-D-E, cấu trúc 3-3-3-3-3.
Dạng kết hợp: thường là W-X-Y hoặc W-X-Y-X-Z.
Trong sóng điều chỉnh, các sóng a, c, e thường có tính chất của đẩy nhiều hơn trong khi các sóng b, d, x thường có tính chất của sóng điều chỉnh nhiều hơn.
Trên đồ thị hàng tháng có thể thấy các sóng [A], (a) có tính chất của sóng đẩy, thể hiện ở di chuyển dốc gần như thẳng đứng.
Sóng [B], (b) có tính chất của sóng điều chỉnh, thể hiện ở di chuyển dao động giằng co lên xuống theo chiều ngang.
Bởi vậy rất có thể sóng IV là phẳng, trong trường hợp này thì trong vài tháng tới hoặc 1-2 năm tới sẽ tăng lên vùng 2805.
Nếu bỏ qua những tính chất này thì có thể sóng IV là tam giác, nếu điều này đúng thì trong vài tháng tới sẽ lên vùng 2427.
Xem các biểu đồ minh họa dưới đây:
Sóng IV là phẳng - bấm vào xem hình lớn

Sóng IV là tam giác - bấm vào xem hình lớn


Trên đồ thị một tuần có thể thấy sóng (a) là sóng đẩy.

  1. Sóng (b) có thể là phẳng không đều và sóng (c) là một kết thúc chéo. Trong trường hợp này thì trong vài tháng tới sẽ lên 2297-2427. Trong vài tuần sẽ lên 2166-2221.
  2.  Sóng (b) có thể là tam giác hội tụ. Trong trường hợp này thì trong vài tuần nữa sẽ lên vùng 2185 rồi giảm lại.
  3.  Sóng (b) có thể là tam giác mở rộng. Trong trường hợp này thì trong vài tuần nữa sẽ lên vùng 2335 rồi giảm sâu.

Sóng (b) là phẳng không đều - bấm vào xem hình lớn
 
Sóng (b) là tam giác hội tụ - bấm vào xem hình lớn


Sóng (b) làtam giác mở rộng - bấm vào xem hình lớn

(Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo)