Wednesday, October 8, 2014

XU HƯỚNG TĂNG ĐANG PHÁT TRIỂN VÀ CÒN RẤT RỘNG


Biểu đồ hàng ngày cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12/2014

Xu hướng tăng đang phát triển và còn rất rộng.
Ngắn hạn có thể xuống 201 trước khi tiếp tục tăng cao.

Dự kiến phiên hôm nay lên 229, tạm thời mức này tương đối khó vượt, có khả năng sau khi chạm mức này giá sẽ suy yếu và giảm dần xuống vùng 201, trong khi nếu vượt 229 có thể tiếp tục tiến lên vùng 260.

Trong khi một sự xâm phạm vùng 210 có thể xuống 201 trước khi lên.


Biểu đồ hàng ngày cà phê Eobusta kỳ hạn tháng 12/2014

Xu hướng tăng đang phát triển và còn rất rộng.
Ngắn hạn có thể xuống 2100 trước khi tiếp tục tăng cao.

Sau phiên hôm qua, OBV đã vượt qua đỉnh trước mặt, giá và OBV đều đã vượt kháng cự cho thấy có tiềm năng tăng cao.

OI cũng bắt đầu tăng trở lại, giá tăng trong khi OI tăng cho thấy nhà đầu tư đã mở thêm những hợp đồng mua mới thường là dấu hiệu tích cực cho hướng tăng.

Dự kiến hôm nay lên 2221, tạm thời đây được coi là kháng cự khá mạnh, khi chạm mức này giá có thể suy yếu và giảm xuống vùng 2100 trước khi tiếp tục tăng cao. Trong khi vượt qua 2221 có khả năng tiếp tục tiến lên vùng 2400...