Friday, April 20, 2018

Bản tin kỹ thuật cà phê ngày 20/4/2018

Cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2018

Bấm vào xem hình lớn
Phân tích và nhận định:
Quan sát trên biểu đồ 1 ngày của cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2018, chúng tôi nhận thấy có sự phân kỳ tăng giá liên tục và tích cực của chỉ báo Stochastic. Hiện tại %K đã cắt lên trên %D và vượt trên mức trung bình 50, mở ra triển vọng lên Band trên ở 1766.
Theo sóng Elliott, chúng tôi xác định đang ở trong sóng 3 tăng với mục tiêu tối thiểu ở 1838, trung bình 1928. Sẽ tăng mạnh sau khi vượt qua đỉnh sóng 1 ở 1764 vì sóng 3 là sóng đẩy.
Dự kiến hôm nay:
+ Nếu vượt 1737 sẽ lên 1764.
+ Nếu không vượt 1737 có thể xuống 1716 rồi lên sau.
Tham khảo chiến lược kinh doanh:
Giá điều chỉnh dù ít, cũng là cơ hội mua và giữ; chốt lời vùng 1764-1838-1928. Dừng lỗ dưới 1685.

Cà phê Arabica kỳ hạn tháng 7/2018

Bấm vào xem hình lớn
Phân tích và nhận định:
Quan sát trên biểu đồ 1 giờ, chúng tôi nhận thấy chu kỳ giảm của cà phê Arabica nhiều khả năng đã hoàn thành ở 115,7. Xuất hiện nến đảo chiều tăng giá Tweezer Bottom.
Dự kiến trong vài giờ tới:
Nếu giữ trên 115,7 sẽ tăng lên 117,75-119-119,9.
Nếu xuống dưới 115,7 sẽ xuống 115,3-112,5 rồi đảo chiều lên.
Tham khảo chiến lược kinh doanh:
+ Nếu đầu tư bằng 100% vốn tự có thì có thể mua ngay ở vùng giá này, không cần dừng lỗ, chắc chắn có lợi nhuận tốt.
+ Nếu dùng đòn bẩy tài chính thì xem xét mua ở vùng giá hiện nay, dừng lỗ dưới 115,7 hoặc nếu xuống dưới 115,7 thì tiếp tục mua rải ở vùng từ 115,3-112,5; dừng lỗ dưới 111,05.


No comments:

Post a Comment