Wednesday, October 8, 2014

GIÁ VÀNG CÓ KHẢ NĂNG PHỤC HỒI


Biểu đồ vàng hàng tuần
Vàng nhận được hỗ trợ mạnh tại khu 1180, dự kiến có khả năng phục hồi tăng lên vùng 1400, dao động lên và xuống trong vùng 1180-1400 vài lần trong khoảng một năm trước khi xuống 1160...