Monday, January 4, 2016

CẬP NHẬT XU HƯỚNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM VNINDEX

Xem tại đây:

Sóng 5 đang phát triển hay điều chỉnh còn kéo dài?

Trong bài phân tích ngày 8/9/2014 người viết dự kiến sóng 3 tăng kết thúc, bước vào sóng 4 điều chỉnh giảm xuống vùng 508-540 trước khi tăng lên sóng 5.
*http://vietstock.vn/2014/09/vn-index-co-kha-nang-giam-xuong-vung-508-540-diem-truoc-khi-tang-manh-830-365437.htmThực tế diễn ra cho thấy kể từ ngày 8/9/2014 chỉ số này đã giảm liên tục từ 642.7 xuống 513 vào ngày 17/12/2014 sau đó tăng lên 641 vào ngày 15/7/2015 tiếp theo giảm xuống 511 vào ngày 25/08/2015.

Trong kỹ thuật sóng Elliott, mô hình giảm có dạng Flat thể hiện ở hai mức đỉnh gần bằng nhau (642.7 và 641) và hai mức đáy gần bằng nhau (513 và 511).
Mô hình sóng điều chỉnh Flat lý tưởng (Đồ thị hàng tháng chỉ số VnIndex – cập nhật đến ngày 4/12/2015)

Diễn biến trong thời gian tới?

Dựa trên những nguyên lý sóng Elliott nhận thấy trong tương lai có những khả năng sau:

 1. Sóng 4 dạng Flat đã hoàn thành tại 511.13 vào ngày 25/8/2015. Hiện nay đang là quá trình đi lên sóng 5 mà khi hoàn thành sẽ đạt đến các mục tiêu 610-671-770 ứng với các tỷ lệ 61.8% - 100% - 161,8% so với sóng 1 theo các mối tương quan về tỷ lệ giữa các sóng trong nguyên lý sóng Elliott. Diễn biến chi tiết có thể theo hướng nhìn của tác giả Phạm Tấn Phát
 2. Sóng 4 diễn biến theo những dạng phức tạp (Double Three hoặc Triple Three). Trong những trường hợp như vậy điều chỉnh sẽ kéo dài trong khoảng 1-2 năm nữa, tiếp tục dao động trong vùng 511-640 trước khi tăng lên sóng 5. 
 3. Trong trường hợp xuống dưới 478 thì cấu trúc sóng sẽ thay đổi với khả năng hướng xuống vùng 345 có thể xảy ra.

Chiến lược giao dịch trung hạn – dài hạn

 • Mua và nắm giữ khi giảm xuống vùng 510-550. 
 • Mục tiêu chốt lời: 600-640-650-760-960. 
 • Dừng lỗ dưới 478.

Chiến lược lướt sóng ngắn hạn


Trên đồ thị hàng ngày nhận thấy trong vài ngày đến vài tuần hướng dao động trong vùng 557-584. Sau đó giảm xuống vùng 534-552 trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Phương án giao dịch khuyến nghị:


 • Mua khi VN-Index về gần mức 557, chốt lời tại vùng 578-584.
 • Trong trường hợp mức 557 bị thủng thì vùng mua tiếp theo là vùng 511-552, mục tiêu chốt lời xác định tùy theo tình huống. Dừng lỗ tuyệt đối dưới 478.

Triển vọng cổ phiếu VICNhìn trên đồ thị dễ dàng nhận ra giai đoạn từ đầu năm 2009 đến đầu năm 2011 giá cổ phiếu VIC đã phát triển rất mạnh mẽ với mức tăng trưởng từ 5 lên 55, đạt tỷ lệ tăng trưởng gấp 10 lần sau hai năm. Trong năm 2011 là giai đoạn suy thoái nhanh như hầu hết các cổ phiếu khác. Kể từ cuối năm 2011 đến nay là thời kỳ củng cố cho một đợt tăng trưởng mạnh mẽ sẽ xảy ra trong tương lai gần?

Theo nguyên lý sóng Elliott, từ đầu năm 2011 đến nay là giai đoạn tích lũy của sóng 4 theo mô hình tam giác.

Hiện nay đang giảm xuống sóng (e), thường là sóng cuối cùng của tam giác.

Sóng (e) thường đạt tỷ lệ giảm 61,8% so với sóng (c) ứng với mức 39.3. Nếu sóng (e)/[4] hoàn thành tại mức này thì sau đó sẽ tăng mạnh lên sóng [5] có mục tiêu thường gặp ở 53 – 62 – 75 tương ứng với các tỷ lệ 61.8% - 100% - 161.8% so với sóng [1].

Trong trường hợp xuống dưới 39.3 sẽ xuống 38-37, tối đa có thể xuống tới 36.6.

Nếu giữ trên 36.6 khả năng tăng mạnh lên sóng [5] trong khi xuống dưới 36.6 cơ cấu sóng sẽ thay đổi, có thể xuống 30-27-21 trước khi xác định xu hướng tiếp theo.

Phương án giao dịch khuyến nghị

 • Vùng mua: 37.3-41
 • Dừng lỗ: dưới 36.6.
 • Chốt lời: vùng 45 – 53
 • Lưu ý: đơn vị tính của giá là nghìn VNĐ

No comments:

Post a Comment