Friday, November 17, 2017

Chứng khoán Việt Nam sắp có bão lớn!Chứng khoán Việt Nam sắp có bão lớn!
Phân tích sóng Elliott
Theo sóng Elliott, chu kỳ tăng giá của VnIndex bắt đầu từ năm 2009 đến nay nhiều khả năng là sóng B dạng Zigzag, Bên trong nó có 3 sóng nhỏ hơn ký hiệu [A]-[B]-[C].
1 – Rất phổ biến sóng [C] có chiều dài bằng sóng [A] ứng với 896,6.
Vì vậy, khả năng sóng [C]/B hoàn thành ở mức 896,6 là rất cao.
2 – Bên cạnh đó, sóng [C] có 5 sóng nhỏ hơn ở bên trong, mà sóng (5) đang chuẩn bị đạt đến cạnh trên của kênh sóng (4), là nơi mục tiêu tăng của sóng (5) hoàn thành, là kháng cự khó vượt qua.
3 – Thêm nữa vùng 904 là hỗ trợ được hình thành từ tháng 4- tháng 8/2007 nay trở thành kháng cự ngăn cản khả năng tăng tiếp của chỉ số này.
Với 3 lý do trên của phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư rất nên thận trọng và cảnh giác cao độ.
Dự kiến hôm nay
Tăng thêm 3,8 điểm lên 896,6 rồi đảo chiều giảm dài hạn.
Tối thiểu nhất: xuống 518.
Tối đa có thể: Xuống khu 178

Dự phòng

Trong trường hợp vượt trên 900, có thể lên mức cực tối đa là 977 nhưng sau đó cũng đảo chiều giảm.
Tham khảo phương án đầu tư
Đối với nhà đầu tư thận trọng
Lập tức chốt lời cho 70% đến toàn bộ danh mục đầu tư, nghỉ tết sớm.
Đối với nhà đầu tư mạo hiểm
Nếu chấp nhận mạo hiểm và tự tin có thể tiếp tục nắm giữ với kỳ vọng lên 977, nhưng cần nhanh chóng thoát ra khỏi thị trường nếu chỉ số này giảm trở lại xuống dưới 880,2.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm
Phân tích này chỉ dựa trên quan điểm cá nhân, lý luận chủ yếu dựa trên phân tích kỹ thuật với sóng Elliott làm nền tảng.
Không phải lời khuyên mua hay bán, tác giả không chịu trách nhiệm trước lợi nhuận hay rủi ro thua lỗ của nhà đầu tư.

Biểu đồ minh họa biến động giá của chỉ số VnIndex theo sóng Elliott từ năm 2000 đến nay

 
Bấm vào xem hình lớn

No comments:

Post a Comment