Saturday, September 27, 2014

PTKT CÀ PHÊ ARABICA TUẦN 40/2014

I. CÀ PHÊ ARABICA KỲ HẠN THÁNG 12/2014

1.1 Biểu đồ hàng tuần, xu hướng vài tuần đến vài tháng

  1. Trong một chu kỳ tăng hoàn chỉnh thường có 5 bước sóng, trong đó các bước sóng 1, 3, 5 là những đợt tăng giá có tính chất thúc đẩy, xung lực và mạnh mẽ, các sóng 2 và 4 là những giai đoạn điều chỉnh hay còn gọi là thời kỳ củng cố cho bước tăng tiếp theo.
  2. Hiện nay đang là tiến trình đi lên sóng 5, trong hàng hóa sóng 5 thường là sóng dài nhất, sẽ có tính khẳng định hơn khi có sự gia tăng về khối lượng.
  3. Tính theo các số đo Fibonacci sóng 5 có tiềm năng đạt được các mức 225, 263 và 325, theo kênh xu hướng sóng 5 có thể đạt mức 263.

Các tín hiệu tích cực:

Trong chỉ báo xu hướng ADX, đường +DI ở trên đường -DI cho thấy xu hướng tăng vẫn được duy trì.
Có sự gia tăng về khối lượng
Xuất hiện nến đảo chiều Bullish Engulfing (cây nến trắng bao trùm cây nến đen ở phía trước).

1.2 Biểu đồ hàng ngày, xu hướng vài ngày đến vài tuần 

 

Dự kiến hiện nay đang là sóng [ii], dự kiến bắt đầu đi lên sóng [iii] có mục tiêu ở 254-302.

Các tín hiệu tích cực:
  • Trong chỉ báo xu hướng ADX, đường +DI đại diện cho xu hướng tăng, -DI đại diện cho xu hướng giảm. Kể từ tháng 3 đến nay 2 đường này thường xuyên giao cắt nhau thể hiện thị trường không có xu hướng, nhưng các đỉnh +DI là cao hơn các đỉnh -DI cho thấy những đợt tăng có động lực mạnh hơn và giai đoạn này chính là giai đoạn củng cố cho xu hướng tăng sẽ tiếp tục trong tương lai.
  • Chỉ báo cân bằng khối lượng On Blance Volume cho thấy cán cân về khối lượng nghiêng về xu hướng tăng, trong khi giá có mức thấp mới thấp hơn nhưng OBV có mức thấp mới cao hơn, hiện tượng này gọi là phân kỳ tăng giá.

1.2 Biểu đồ 4 giờ, xu hướng vài giờ đến vài ngàyCác tín hiệu tích cực:
  1. Chỉ báo MACD có phân kỳ tăng giá.
  2. Đường EMA10 đã cắt lên trên đường EMA20.
  3. Trong những đợt tăng giá có sự gia tăng về khối lượng (những que tăng có khối lượng lớn hơn những que giảm).
Theo mô hình sóng Elliott, dự kiến hiện nay đang là sóng ii, nếu vượt qua 190, có khả năng sóng ii đã kết thúc ở 179.6, tiếp theo tăng lên sóng iii có mục tiêu thường gặp ở 201.27-214.65, nếu không vượt 190 có thể sóng ii chưa kết thúc, khă năng xuống 179 có thể xảy ra. 
Trong trường hợp xuống dưới 179 có khả năng đợt tăng mới chưa bắt đầu, có thể xuống 176, 175-173.35.

Dự kiến trong vài giờ tới, hướng tăng lên 189.45, sau đó giảm xuống 186.3-185.4, tiếp theo lên 192.85-197.5.
Trong trường hợp xuống dưới 184, sẽ xuống 181.4, 179, 176.75