Thursday, September 25, 2014

ROBUSTA - ĐỢT TĂNG MỚI ĐANG HÌNH THÀNH


Biểu đồ hàng ngày, cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2014 - nhấn vào xem hình lớn.

Nến Marubozu xác nhận nến đảo chiều cái nhíp dưới đáy.
Chỉ báo vào khối lượng cân bằng có phân kỳ tăng giá.
Sóng 5 thường đạt đến kháng cự trên của kênh tăng giá.

Phân kỳ tăng giá của chỉ báo OBV trên SBUX
Vào tháng 7/2009, trên biểu đồ hàng ngày của SBUX xuất hiện phân kỳ tăng giá của chỉ báo OBV sau khi phân kỳ tăng giá được xác nhận khi giá vượt qua 14.5, nó đã tăng lên 20.5, tương đương 29% sau ba tháng.


Theo Elliott, sóng 5 thường đạt đến đường kháng cự trên của kênh tăng giá.
Khi nối 2 điểm kết thúc giửa sóng 2 và sóng 4, sau đó vẽ một đường kẻ song song qua đỉnh của sóng 3 để xác định điểm đến của sóng 5.
Trên biểu đồ hàng ngày của cà phê Robusta kỳ hạn tháng 12 mục tiêu của sóng 5 ở khu 2500.


Biểu đồ hàng giờ, cà phê Robusta kỳ hạn tháng 11/2014 - nhấn vào xem hình lớn.

Phân kỳ tăng giá thành công, khi giá và chỉ báo đều đã vượt qua kháng cự, một đợt tăng mới đang hình thành.
Trong vài giờ hướng lên 1980-2000, hoặc giảm xuống 1950-1940 trước khi lên.