Thursday, September 25, 2014

TÍN HIỆU TĂNG ĐƯỢC XÁC NHẬN


Biểu đồ hàng ngày cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 năm 2014 - nhấn vào xem hình lớn.

  1. Nến Marubozu xác nhận nến đảo chiều cái nhíp ở dưới đáy.
  2. Chỉ báo sức mạnh tương đối>50 cho tín hiệu mua.
  3. Stochastic: %K cắt %D và vượt lên trên 20 cho tín hiệu mua.
  4. Theo Prechter Rober trong hàng hóa sóng 5 thường mở rộng điều này được xác nhận khi có khối lượng giao dịch lớn.
  5. Khi sóng 5 là mở rộng nó thường kéo dài và được phân chia thành 5 sóng cấp độ nhỏ hơn, trong trường hợp này sóng iii có mục tiêu ở 254-302 và sóng 5 có tiềm năng lên 260-320 hoặc hơn.
 
Biểu đồ hàng giờ cà phê Arabica kỳ hạn tháng 12 năm 2014 - nhấn vào xem hình lớn.

  • Giá và chỉ báo cùng vượt qua kháng cự xác nhận phân kỳ tăng giá thành công,  mục tiêu hướng lên 192.9, 197-201.3.
  • Có thể tiếp tục tăng hoặc xuống kiểm tra lại mức 185-184 trước khi tăng.