Sunday, December 28, 2014

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÀ PHÊ NGÀY 28/12/2014


Biểu đồ hàng ngày cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2015-nhấn vào xem hình lớn

Dự kiến hiện nay đang là sóng (4) điều chỉnh dạng hai lần ba phẳng phức tạp (Double - Three Flat complex) và đang ở giai doạn cuối, sau đó sẽ đảo chiều tăng mạnh lên sóng (5).
Xét theo tỷ lệ thoái lui theo toán học Fibonacci, khi so sánh sóng (4) với sóng (3) trước thì các tỷ lệ thường gặp là 0.236, 0.382, 0.5. Những trường hợp ít gặp hơn khi sóng (4) thoái lui nhiều hơn tỷ lệ 0.5 thì mức tiếp theo là 0.618, đây cũng được xem như mức tối đa của sóng (4) mặc dù những trường hợp giảm nhiều hơn 0.618 vẫn có thể xảy ra. Dù sao vùng giá có thể đảo chiều hiện nay sẽ ở trong phạm vi từ 0.5-0.618 ứng với vùng 170.95-160.3.
So sánh sóng C với sóng A, sóng C thường đạt các tỷ lệ 0.618A, 0.786A, 1A, 1.27A, 1.618A ứng với các mức 174.3, 167, 157.65, 145.85, 130.64.
Trong các trường hợp trên, thường gặp nhất là C=A ứng với mức 157.65, trường hợp  C=1.27A ứng với mức 145.85 là dưới mức 0.618 của sóng (4) so với sóng (3) nên không được đánh giá cao, trường hợp C=1.618A là khá phỗ biến nhưng bị vi phạm sóng (1) nên bị loại trừ.
So sánh sóng Y với Sóng W có thể đạt các tỷ lệ Y=1.27W, Y=1.618W ứng với 165.89 và 148.63, cả hai mức này đều có thể đạt được nhưng mức 165.89 được đánh giá cao hơn.
Kết luận:
So sánh mối liên hệ về các tỷ lệ toán học Fibonacci còn gọi là các tỷ lệ vàng ứng dụng trong phân tích sóng Elliott với cả 3 trường hợp liên quan:
Giữa sóng (4) và sóng (3),
Giữa sóng (C) và sóng (A)
Giữa sóng (Y) và sóng (W)
Nhận thấy khả năng cao nhất là đáy sẽ ở trong vùng 166-160-157.Biểu đồ hàng giờ cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2015

Trên biểu đồ hàng giờ cho thấy hiện nay là giai đoạn cuối của sóng 5/C, sóng 5 có mục tiêu ở 166.77, 163.8 là cận dưới của kênh xu hướng giảm, thường là điểm kết thúc của sóng 5. Trong trường hợp xuống dưới 163.8 thì mức tiếp theo sẽ là 160-155.2.
Kết hợp với biểu đồ hàng ngày, đánh giá cao điểm đảo chiều sẽ ở vùng 166-160-157-155.
Một yếu tố cũng cần lưu ý là khối lượng trên biểu đồ ngày và biểu đồ giờ có xu hướng giảm trong khi giá giảm điều này cho thấy xu hướng giảm là không bền thường dẫn đến đảo chiều do đó làm tăng thêm khả năng đáy rất gần đây.

Biểu đồ hàng ngày cà phê Robussta kỳ hạn tháng 3/2015


Biểu đồ hàng giờ cà phê Robussta kỳ hạn tháng 3/2015

Với phương pháp luận tương tự như khi phân tích Arabica ở trên, dự kiến Robussta kỳ hạn tháng 1/2015 sẽ tìm đáy ở đâu đó trong vùng 1849-1835-1825-1806 trước khi đảo chiều tăng lên sóng (5) ở trên vùng 2200-2350 hoặc xa hơn ở 3091-3200 như đã phân tích trong các bản tin trước.
Cần lưu ý khối lượng trên biểu đồ hàng ngày có xu hướng giảm dần trong khi giá giảm nên xu hướng giảm này là không bền, trên biểu đồ hàng giờ chỉ báo MACD có phân kỳ tăng giá cho nên sẽ làm tăng thêm khả năng đảo chiều ở rất gần đây.