Friday, January 2, 2015

PHÂN TÍCH KỸ THUẬT CÀ PHÊ NGÀY 02/01/2015


Biểu đồ hàng ngày cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2015
Hiện nay vùng 164 được hỗ trợ khá mạnh, xuất hiện nến đảo chiều Inverted Hammer, chỉ báo MACD có tiềm năng cho một phân kỳ tăng giá, khả năng đảo chiều là có thể xảy ra.
Dự kiến:
Nếu giữ trên 164, sẽ tăng lên 225-255 trong 6 tuần hoặc lâu hơn.
Nếu xuống dưới 164 có thể xuống 160.4-157.65.
Các mức kháng cự đáng chú ý: 175-181-185-202-215.

Biểu đồ hàng ngày cà phê Robussta kỳ hạn tháng 3/2015
Hiện nay giá đã giảm sâu hơn mức bình thường, xuất hiện nến đảo chiều tăng giá Tweezer Bottom, chỉ báo MACD có tiềm năng cho một phân kỳ tăng giá, có tiềm năng đảo chiều.
Dự kiến:
Nếu giữ trên 1872, sẽ tăng lên 2308-2500 trong khoảng 10 tuần hoặc lâu hơn.
Nếu xuống dưới 1872, có thể xuống 1826-1777.
Các mức kháng cự cần chú ý: 1950-1980-2100-2170-2210.