Saturday, January 3, 2015

CHÀO NĂM MỚI 2015 - CẦU CHÚC CHO MỌI NGƯỜI GẮN BÓ VỚI CÀ PHÊ MỘT NĂM NHIỀU MAY MẮN


Biểu đồ hàng ngày cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3/2015
Các bước sóng điều chỉnh đã rất hoàn thiện.
Trong chỉ báo ADX, các đỉnh +DI là cao hơn các đỉnh -DI cho thấy xu hướng tăng chiếm ưu thế.
Dự kiến:
Đợt điều chỉnh đang ở giai đoạn cuối, có thể dừng tại đây hoặc xuống 157.65, sau đó đảo chiều tăng lên 229-270-330.

Biểu đồ hàng ngày cà phê Robussta kỳ hạn tháng 3/2015
Các bước sóng điều chỉnh đã khá hoàn chỉnh.
Chỉ báo MACD có phân kỳ tăng giá.
Dự kiến:
Đợt điều chỉnh đang ở giai đoạn cuối, có thể xuống 1847-1826-1777, sau đó đảo chiều tăng lên 2300-2600-3100.