Friday, March 13, 2015

CÀ PHÊ ROBUSTA ĐI VÀO VÙNG BÁN QUÁ MỨC


Biểu đồ hàng ngày cà phê Robusta kỳ hạn tháng 5/2015

Giá đi vào vùng bán quá mức.
Xuất hiện nhiều mô hình tăng giá tiềm năng.
1. Phản kháng 0.618 có khả năng vượt 2232.
2. Chiếu 1.618 có khả năng vượt 2080
3. Sóng [3] có khả năng lên 2746-3358.

Ví dụ về phản kháng 0.618.