Saturday, March 14, 2015

ROBUSTA ĐANG Ở TRONG VÙNG HỖ TRỢ QUAN TRỌNG


Biểu đồ hàng tuần liên tục cà phê Robusta kỳ hạn tháng 3/2015


Kể từ khi vượt 1930 vào tháng 2/2014 Robusta chuyển từ xu hướng giảm sang xu hướng tăng, cho đến nay xu hướng tăng này vẫn được duy trì. Trong thời gian tới nếu giá vẫn giữ được ở trên đường xu hướng hỗ trợ sẽ có khả năng tăng lên 2458-2946, ngược lại nếu xuống dưới đường xu hướng hỗ trợ (vùng 1660-kỳ hạn tháng 3/2015) có thể quay trở lại xu hướng giảm, có thể xuống 1578 hoặc thấp hơn.

Hiện nay đang hội tụ những mô hình tăng giá tiềm năng sau:

1. Các mô hình tăng giá (được phát hiện bởi Scott M.Carney)

1. Mô hình tăng giá Bullish AB=CD và ab=cd (2 mô hình AB=CD và ab=cd lồng nhau làm gia tăng thêm khả năng đảo chiều).
2. Mô hình phản kháng Bullish 0.618.
3. Mô hình Gartley 222.

2. Mô hình sóng Elliott

Có khả năng tăng lên sóng [3] hoặc sóng [C] của cấp độ Primary có chu kỳ vài tháng đến vài năm.

Dự kiến

Nếu giữ trên 1667 sẽ tăng lên 2458-2946.
Nếu xuống dưới 1667 có thể xuống 1578.