Wednesday, September 23, 2015

RỦI RO VÀ PHẦN THƯỞNG - CƠ HỘI KINH DOANH CÀ PHÊ ROBUSTA

Cà phê Robusta

Biểu đồ hàng tuần liên tục


Hiện nay đang là sóng (e) xuống, đặc trưng của sóng (e) là chống lại các nhà đầu tư bởi vậy nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức thường xuyên bị lừa, khi họ nghĩ rằng xu hướng là xuống nên tất cả đều bán trong khi đáng lý phải hành động theo chiều ngược lại.
Sóng (e) cũng thường xuyên vọt lố qua dòng (a)-(c) điều này dễ khiến các nhà đầu tư theo xu hướng nghĩ rằng giá xấu do hỗ trợ bị xuyên thủng.
Nhưng rất thường xuyên khi mọi người nghĩ rằng giá xuống thì nó tăng rất mạnh theo con sóng 5 với đặc trưng của sóng đẩy.
Rất có thể không lâu nữa sẽ xuất hiện lực mua, đầu tiên là mua để đóng vị thế, sau đó là mua để cắt lỗ nên sức mạnh tăng sẽ được cộng hưởng, giá sẽ tăng nhanh và mạnh với độ dốc đứng.
Có thể thấy trên biểu đồ, những vùng tô nền màu xanh giá tăng rất nhanh, cầu áp đảo cung.
Trong khi những vùng tô nền màu đỏ giá giảm rất khó khăn, mặc dù cung vượt cầu nhưng tính chất giằng co rất mạnh, thời gian kéo dài, cung không hoàn toàn áp đảo cầu. Diễn biến này nói lên rằng xu hướng tăng được thị trường ủng hộ nhiều hơn, nhu cầu thật sự lớn hơn cung cấp.
Theo nguyên lý sóng Elliott, sóng (e) thường bằng 61,8% so với sóng (c) ứng với mức 1532, hiện nay giá xuống dưới mức này nhưng đối với chu kỳ lớn với bước tăng/giảm hàng ngàn điểm thì sai số vài chục điểm là điều bình thường. Sóng (e) có thể xuống 1458-1485 nhưng sau đó sẽ tăng mạnh lên sóng [5].
Theo nguyên lý sóng Elliott, khi sóng [3] mở rộng và kéo dài sóng [5] thường xuyên bằng sóng [1] nên rất có thể lên 4000 trong thời gian 15 tháng.
Nếu xuống dưới 1409 mô hình tăng giá bị hủy bỏ vì theo nguyên lý sóng Elliott sóng (e) không dài hơn sóng (d).

Biểu đồ hàng giờ kỳ hạn tháng 11/2015


Dự kiến giá đang giảm những bước cuối cùng, trong vài giờ đến vài ngày, hướng lên 1520-1533 sau đó giảm xuống 1458-1463-1485-1498. Nhiều khả năng sau đợt giảm này giá sẽ tăng rất mạnh.
Khuyến nghị:
Phương án Mua:
Mua vùng 1458-1498. 
Dừng lỗ dưới 1409.
Chốt lời: dài hạn vùng 4000, ngắn hạn vùng 1700-1800, trung hạn vùng 2100-2200...
Phương án bán:
Bán vùng 1520-1533, dừng lỗ trên 1550-1570.
Chốt lời: khu 1200 hoặc thấp hơn với lý luận rằng mô hình tăng giá không còn giá trị.