Friday, June 23, 2017

CÀ PHÊ ARABICA CÓ THỂ LÊN 388?

Phân tích

Trên đồ thị hàng tháng, có thể thấy cà phê Arabica bắt đầu tăng từ cuối năm 2001, chu kỳ tăng được chia thành năm bước sóng cấp độ Cycle, ký hiệu bằng các chữ số La mã in hoa I, II, III, IV, V.
Sóng IV giảm bắt đầu từ năm 2011 đến nay có hình dạng của một tam giác chia thành 5 bước sóng của cấp độ Primary, ký hiệu bằng những chữ cái in hoa [A], [B], [C], [D]. Hiện nay đang là sóng [E] thường cũng là sóng giảm cuối cùng của mô hình tam giác. Sóng [E] thường có tỷ lệ giảm 61,8%(113,8) so với sóng [C].
Phiên hôm qua, giá của hợp đồng giao tháng 7/2017 ghi nhận mức thấp nhất tại 113 cũng có thể là đáy của chu kỳ giảm. Trong mô hình sóng điều chỉnh dạng tam giác thì chiều dài của sóng [E] không bao giờ hơn chiều dài của sóng [D] vậy nên nếu trong phiên hôm nay hoặc vài phiên tới mà giá hợp đồng giao tháng 7 không xuống dưới 111,35 sẽ đảo chiều tăng lên 157,8 trong thời gian khoảng vài tháng. Nếu vượt trên 157,8 sẽ tiếp tục tăng lên vùng 242-388 trong khoảng một năm.

Trong trường hợp xuống dưới 111,35 thì mô hình sóng điều chỉnh dạng tam giác sẽ bị phủ định, khi đó sóng IV có thể là mô hình Zigzag nên sẽ phải giảm xuống dưới 100,95 đến 81 nơi sóng IV bằng 78,6% so với sóng III.

Bấm vào xem hình lớn


Trên đồ thị hàng ngày, có thể thấy sóng [E] được chia thành ba sóng của cấp độ Intermediate, ký hiệu (A)-(B)-(C). Hiện tại sóng (C) xấp xỉ bằng sóng (A) là nơi dể xảy ra đảo chiều. Bên cạnh đó giữa sóng (C) và sóng (A) đang hình thành một phân kỳ tăng mạnh mẽ nên khả năng đảo chiều tăng rất dễ xảy ra ở khu vực này.


Bấm vào xem hình lớn

Tham khảo phương án kinh doanh

Các kỳ hạn khác nhau có thể được mua ngay tại vùng giá này, nếu kỳ hạn tháng 7 xuống dưới 111,35 thì dừng lỗ và chờ một cơ hội bán cho mục tiêu xuống 100-81. Khi xuống 81 sẽ trở thành cơ hội mua lý tưởng cho mục tiêu lên trên 300.

No comments:

Post a Comment