Monday, June 5, 2017

CÀ PHÊ VỐI (ROBUSTA) ĐANG TRONG TIẾN TRÌNH LÊN 2427?

Sáng hôm qua, ngày 04-06-2017 là Chúa nhật lễ kỷ niệm Chúa Thánh Thần hiện xuống của người Công Giáo, trong khi dự lễ lúc 5h30 sáng tại nhà thờ giáo xứ Dũng Lạc, Km3 thành phố Buôn Ma Thuột. Tự nhiện tôi nhìn thấy tất cả quá trình diễn biến của cà phê vối từ năm 1994 đến nay một cách mạch lạc mà chi tiết nhất là từ năm 2001 đến nay.
Phải chăng thần khí của Chúa Thánh Thần đã soi sáng cho tôi? Tôi không dám chắc, chỉ đem những suy nghĩ của mình trình bày lên đây để mọi người tham khảo.

Kinh doanh cà phê thành công với sóng Elliott

Đồ thị 1 tháng cà phê Robusta

Bấm vào xem hình lớn
Theo ông Elliott, một chu kỳ tăng của thị trường luôn có 5 sóng, các sóng một, hai, ba, bốn, năm của cấp độ Cycle(chu kỳ trên 1 năm) được ký hiệu lần lượt là I, II, III, IV, V.
Sóng một I bắt đầu từ chu kỳ giảm trước đó báo hiệu sản phẩm có được sự tồn tại, sống sót mà không bị tiêu biến đi.
Trên đồ thị tháng có thể thấy sóng một I bắt đầu từ 345 và kết thúc ở 896.
Chu kỳ giảm trước đó bắt đầu từ năm 1.994 ở mức 4.285usd/tấn và kết thúc ở 345usd/tấn. Cho thấy mặt hàng cà phê vối là nhu cầu thiết yếu, không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại của con người.
Tuy nhiên sau khi tăng lên 896 thì tâm lý chung vẫn còn chưa tin vào giá lên bởi vậy mọi người coi đây là cơ hội bán nên giá đã giảm rất nhiều xuống sóng hai II. Sóng hai II thường giảm 50%-61,8% so với sóng một I. Thực tế cho thấy sóng hai II hoàn thành ở 530 nằm trong khoảng tỷ lệ 50%-61,8%.
Nếu hiểu được quy luật này thì chúng ta có thể bán ở vùng 896 và biết trước mình sẽ thu được lợi nhuận ở vùng 496(38,2%)-555(50%). Thực tế là 530.
Sóng hai II không bao giờ dài hơn sóng một I bởi vậy nó không bao giờ xuống dưới 345. Tại 530 nhiều người tin rằng giá không thể xuống sâu hơn nên bắt đầu mua vào, niềm tin ấy càng lớn hơn sau khi giá tăng vượt 896. Lúc này mọi người đều tin rằng giá còn tăng, mọi thông tin lúc này đều rất tích cực nên mọi người lao vào mua đẩy giá tăng lên đến 2.805. Sóng ba III thường tăng 161,8% so với sóng một. Hiểu được quy luật này thì khi mua ở vùng 530 hoặc mua sau khi vượt 896 chúng ta biết trước rằng sẽ thu được lợi nhuận ít nhất là ở 2.482(161,8%). Thực tế 2805.
Sau sóng ba III tăng là sóng bốn IV giảm, sóng bốn IV thường giảm 38,2%-50% so với sóng ba III. Hiểu được quy luật này chúng ta có thể bán ở khu 2500 (sau khi biết giá đã đảo chiều ở 2805) và biết trước mình sẽ thu được lợi nhuận ở khu 38,2%(1.484)-50%(1.219). Thực tế 1.188.
Sóng IV phần nhiều là đi ngang (dao động lên xuống theo chiều ngang) do trong giai đoạn này các thông tin là không rõ ràng dẫn đến tâm lý mua bán không ổn định. Các mô hình phổ biến của sóng IV là bằng phẳng (Flat) hoặc tam giác (Triangles). Chính vì thế sau khi giá đảo chiều ở 1188 thì chúng ta biết trước rằng đó mới chỉ là sóng [A] nên giá sẽ tăng hồi phục lên sóng [B] ít nhất là 50% đến 100% bởi vậy sau khi đã có dấu hiệu đảo chiều ở 1.188 chúng ta có thể mua vào và biết trước sẽ có lợi nhuận ở 1.825(50%)- 2.805(100%). thực tế là 2.611. Sau khi giá đảo chiều tại 2611 thấp hơn 2805 thì chúng ta biết rằng sóng IV này chính là tam giác (vì nếu bằng phẳng thì phải lên 2805) bởi vậy sẽ xuống sóng [C] ở vùng 61,8%-78,6%. Do đó sau khi có tín hiệu đảo chiều ở 2611 chúng ta có thể tự tin bán vì biết trước sẽ thu được lợi nhuận ở 1535(61,8%)-1329(78,6%). Thực tế 1307. Sau khi giá đảo chiều ở 1307 chúng ta biết rằng sẽ tăng lên sóng [D] ở 61,8%-78,6% nên có thể mua sau khi giá đảo chiều ở 1307 vì biết trước sẽ thu được lợi nhuận ở 2.126(61,8%)-2.427(78,6%).  Thực tế đã lên đến 2.282. Do sóng [D] luôn có 3 sóng (A)-(B)-(C) và sau khi lên 2.255 thì giảm đáng kể xuống 1.977 sau đó tăng ngược lên 2.282 rồi giảm mạnh xuống 1.839 nên chúng ta biết rằng sóng (A) đã hoàn thành ở 2.255 và hiện nay đang là sóng (B) có dạng Flat Irregular. Vì thế chắc chắn sẽ còn tăng lên sóng (C) ở khu 2.427. Vấn đề đặt ra ở đây là làm sao biết được sóng (B) sẽ kết thúc ở đâu? Để tìm câu trả lời chúng ta cần phân tích chi tiết hơn trên đồ thị tuần và đồ thị ngày.

Đồ thị sóng Elliott trên khung thời gian 1 tuần

Bấm vào xem hình lớn
Sóng (B) thường giảm 38,2%(1.892)-50%(1.781) so với sóng (A) nên nhiều khả năng đã hoàn thành ở 1.839 và như vậy hiện nay đang là tiến trình tăng lên sóng (C) ở 2.424. Điều này phù hợp với mục tiêu của sóng [D] ở 2.427 trên đồ thị tháng.
Rõ ràng khả năng sóng (B) đã hoàn thành ở 1.839 là rất cao. Mặc dù vậy chúng ta hãy xem kỹ hơn trên đồ thị ngày.

Đồ thị sóng Elliott tổng quan trên khung thời gian 1 ngày

Bấm vào xem hình lớn
Trong mô hình Flat Irregular sóng C thường có chiều dài bằng 100%(2.003)-161,8%(1.830) rất hiếm khi hơn cho nên có thêm một lý do để xác định sóng (B) đã hoàn thành ở 1.839. Tuy nhiên chúng ta hãy xem chi tiết hơn nữa trong đồ thị dưới đây:

Đồ thị sóng Elliott chi tiết trên khung thời gian 1 ngày

Bấm vào xem hình lớn
Cấu trúc của sóng Flat Irregular là 3-3-5 bao gồm:
Sóng A: có 3 sóng [a]-[b]-[c].
Sóng B: có 3 sóng [a]-[b]-[c].
Sóng C: có 5 sóng [i]-[ii]-[iii]-[iv]-[v].
Do sóng [v] đã đạt mức tối đa 161,8%(1.845) nên có thể kết luận giá đã đảo chiều tại 1.839. Hiếm hoi lắm sóng [v] mới xuống mức cực tối đa 200%(1.769).
Tới đây có thể kết luận giá cà phê Robusta đã đảo chiều ở 1.839, hiện tại đang trong tiến trình lên 2.427.

Đồ thị sóng Elliott mô tả tiến trình lên trên khung thời gian 1 ngày


Bấm vào xem hình lớn

Theo chủ quan dự kiến trong vài tuần sẽ tăng mạnh lên vùng 2.150-2.300.
Trừ khi kỳ hạn tháng 7 xuống dưới 1.839 có thể xuống 1.777 trước khi lên 2.427 theo mục tiêu của sóng [D] trên đồ thị tháng.

No comments:

Post a Comment