Thursday, July 6, 2017

Tin kỹ thuật cà phê Arabica ngày 6/7/2017Dự kiến hôm nay

Xuống 126,7 rồi tăng lên trên 131,2 trong những phiên tới.
Trong trường hợp tiếp tục tăng vượt 131,2 sẽ lên 131,8-132,9 rồi giảm lại xuống vùng trên 125,45 và dưới 127,9 sau đó tăng lên trên 131,3.

Dự phòng

Bất cứ khi nào xuống dưới 125,45 sẽ xuống 123,3 hoặc thấp hơn nhưng sau đó sẽ tăng trở lại lên trên vùng 133.

Tham khảo phương án giao dịch

Bán vùng 131,2-132,9; dừng lỗ trên 132,9; chốt lời vùng từ 125,45-127,9.
Mua vùng 125,45-127,9; chốt lời vùng 132; dừng lỗ dưới 125,45.

Giải thích

Hiện nay đang là sóng (v) chia thành 5 sóng i, ii, iii, iv, v.
Sóng iii có thể đã hoàn thành ở 131,2 hoặc tăng thêm chút ít lên vùng 131,8-132,9 sau đó giảm xuống sóng iv.
Do sóng (v) có dạng Ending diagonal nên sóng iv sẽ chồng lên sóng i, nghĩa là xuống vùng dưới 127,9 và trên 125,45. Nếu sóng iii đã hoàn thành ở 123,2 thì mức khả thi nhất của sóng iv là 126,7.
Trong trường hợp xuống dưới 125,45 thì sóng iv bị phủ định nên sẽ giảm tiếp xuống vùng 123,3 hoặc thấp hơn trước khi tăng trở lại.
Sau khi sóng iv hoàn thành trong vùng 125,45-127,9 sẽ tăng lên sóng v, mục tiêu của sóng v thường ngang bằng đến cao hơn mức cao của sóng iii.
Một đợt tăng với năm sóng cấp độ Minuette sẽ hợp thành sóng [i] hoặc sóng [a] của cấp độ Minute, sau đó sẽ giảm xuống sóng [ii] hoặc sóng [b] rồi tăng mạnh lên sóng [iii] hoặc sóng [c] mà chiều dài của nó thường bằng hoặc gấp 1,618 lần chiều dài của đợt tăng trước đó.

Đồ thị minh họa cho kỳ hạn tháng 9 trên khung thời gian 1 giờ


Bấm vào xem hình lớn
 Cập nhật xu hướng giá cà phê hàng ngày tại: http://ngophuhien.com

No comments:

Post a Comment