Friday, July 7, 2017

TIN KỸ THUẬT CÀ PHÊ ROBUSTA NGÀY 7/7/2017

Dự kiến hôm nay

Lên 2162, rồi xuống 2142. Sau đó tăng lên 2186-2213 rồi giảm lại.

Dự phòng

Nếu xuống dưới 2140 sẽ xuống 2127 rồi lên lại.
Nếu vượt 2213 sẽ tiếp lên 2231-2256-2300 rồi giảm lại...
Bất cứ khi nào xuống dưới 2076 thì xu hướng tăng bị phủ định.

Giải thích

Hiện nay đang là giai đoạn tích lũy của sóng iv để tăng lên sóng v/(v)[iii]; sau đó giảm xuống [iv] rồi tăng lên [v].

Tham khảo phương án giao dịch

Mua vùng 2142-2127; dừng lỗ 2075; chốt lời vùng 2186-2213.

Ghi chú

Mặc dù lúc này không có khả năng xuống dưới 2076 nhưng vẫn phải xét đến để phòng bất trắc.

Đồ thị minh họa cho kỳ hạn tháng 9 trên khung thời gian 1 giờ


Tín hiệu mua/bán theo chỉ báo kỹ thuật

Các chỉ báo kỹ thuật đang cho tín hiệu mua với độ tin cậy dự kiến 62%.

Cập nhật xu hướng giá cà phê hàng ngày tại:http://ngophuhien.com

No comments:

Post a Comment