Saturday, January 21, 2017

CẬP NHẬT XU HƯỚNG CHỈ SỐ ĐÔ LA
Chỉ số đô la đang ở giai đoạn cuối của chu kỳ tăng của sóng (5) sau khi hoàn thành sẽ giảm xuống 91,9 hoặc thấp hơn trước khi xác định xu hướng tiếp theo.
Mục tiêu của sóng (5) dự kiến ở 107,7-111,8.
Sóng (5) được chia làm 5 sóng 1-2-3-4-5, 5 sóng này có thể là một dạng sóng xung lực (Impulse) hay tam giác chéo kết thúc (Ending Diagonal) là chưa rõ ràng.
Hiện tại đang giảm xuống sóng 4,
Nếu là sóng 4 của mô hình xung lực (Impulse) có thể bắt đầu tăng từ đây hoặc xuống 99,8 tối đa 99,11 rồi tăng lên sóng 5.
Nếu là sóng 4 của mô hình tam giác đường chéo kết thúc (Ending Diagonal) sẽ xuống dưới 99,11, có thể đến 95,88-94,07 trước khi tăng lên sóng 5/(5).

No comments:

Post a Comment